tachtig criminele processen

Tachtig criminele processen

30-03-2015 16:24
Tachtigcriminele processen te BerghDoor John Thoben, 's Heerenberg e.a.Het proces Johannes Voogrechtbank zich bezighoudt. In hetRijksarchief te Arnhem worden eenentachtig procesdossiers van het Rechterlijk Archief vanhet Landdrostambt Bergh (RALB) bewaard. Vooral de getuigenverhoren...