Rampen

kapelaan engels

26-08-2015 16:15
 Heer kapelaan Engels verdronk in de Breulydoor Th J. G. Goossen, ZevenaarVerdrinking Eeuwenlang was het gebruik,ja zelfs een plicht geweest om drenkelingen met de voeten in het water te latenliggen totdat er een gerechtelijk of een medisch onderzoek hadplaatsgevonden. Het spreekt vanzelf dat deze handelwijze niet bevorderlijk was voor het weer opwekken derlevensgeesten. Toch gebeurde dat...

verdrinkingsdood kapelaan engels

26-08-2015 16:12
 Heer kapelaan Engels verdronk in de Breulydoor Th J. G. Goossen, ZevenaarVerdrinking Eeuwenlang was het gebruik,ja zelfs een plicht geweest om drenkelingen met de voeten in het water te latenliggen totdat er een gerechtelijk of een medisch onderzoek hadplaatsgevonden. Het spreekt vanzelf dat deze handelwijze niet bevorderlijk was voor het weer opwekken derlevensgeesten. Toch gebeurde dat...

Brand in de schaapskooi van rentmeester De Neree tot Babberich

04-01-2015 12:14
Brand in de schaapskooi van rentmeester De Nerée tot Babberich. door Theo J. G. Goossen. Inleiding “…alle ingesetenen worden so wel in deese stadt als ten platten lande hiermeede op naedrukkelijkste gewaerschouwt met het vuur voorsigtig om te gaan, en dat in gevalle hier of daer een ongeluck van brand voorvallen en sig bij ondersoeck vinden mogte, dat sulcks door eigen schuld, reukelos of...

Brand en dijkdoorbraken in Duiven

04-01-2015 12:11
Brand en dijkdoorbraken in Duiven, Groessen en Loo doorTheo Goossen, Zevenaar   Brand in Groessen in 1807. Vrijwel alle steden en dorpen zijn in hun historie geteisterd door grote branden. En dat is niet verwonderlijk, als men bedenkt, dat vele huizen in vroegere tijden waren opgetrokken uit hout en gedekt met stro. Over branden, die er in het grijze verleden zijn geweest, is weinig bekend....

Dijkdoorbraak Pannerden 31 januari 1926

03-01-2015 16:39
Dijkdoorbraak Pannerden 31 januari 1926 A.W. Cremer, Twello Een ooggetuige verslag van Teun Cremer Wij gingen ’s middags (zondag) 31 januari op de fiets naar Pannerden. Mijn vader en ik, Louwie Berendsen en Otten uit Groessen pus W. Peters (snijder) met Louwie en Adriaan. Pannerden was weer droog en daar het in die tijd ook nog tamelijk gevroren had was het een vieze boel. Wij fietsten de dijk...

Orkanen, die ellende brachten

02-01-2015 22:08
De orkanen die ellende brachten door Theo Goossen Zevenaar Inleiding Ons vlakke, lage land trekt zelden profijt van de goede karaktereigenschappen van de weergoden. Alleen de lente en zomer staan de opperwezens deze door natuurkrachten opgespoten kleibult toe om zich te koesteren aan een sprankeltje warm zonlicht. Meestal moet het Nederland zich de grofste uitspattingen late gewilligen. In...

Stormen en wateroverlast in Duiven

02-01-2015 21:09
Stormen en wateroverlast in gemeente  Duiven. AD 1799 nr. 29 oprecht vrijdagse Bataafsche Courant   Het vijfde jaar der Bataafse Vrijheid. In onze Bat Courant van 22 februari l.l. plaatsen wij een bij ons ontvangen missive van het Loo in het Cleefsche nabij Arnhem gelegen, en waar wij onze lezers een nare toestand onder het oog bracht van alle de in die omtrek zich bevindende...

Wateroverlast in Didam

23-02-2008 20:29
Wateroverlast bezorgde Didam veel ongemak Door Theo.J.G. Goossen   De Diemse hei. Op de grens van Didam en Beek lag eeuwenlang een hei van ongeveer 150 hectare. Die hei behoorde aan de hele Didamse gemeenschap het was een “gemeente”. Omdat hij van de Didamse buurschappen gescheiden werd door uitgestrekte bossen, hechtten de Didammers weinig waarde aan dat bezit. Deze Didamse Hei grensde...