Criminelen

voor galg en rad

31-01-2015 16:53
                       Voor galg en rad, over Johannes Voogt                             door  John Thoben te 's...

Bittere einde van Anna Catharina Nobelsberg

04-01-2015 12:29
Het bittere einde van Anna Catharina Nobelsberg door Theo J. G. Goossen  Zevenaar (Een schets gebaseerd op historiciteit en fictie) Ook in Zevenaar loopt het tegen het nieuwe jaar. Op Hengelder, een afgelegen hoek achter de stad, strompelt een vrouw voort. Ze draagt een versleten grijsgrauwe jas. Op haar hoofd steekt een vettige trekmuts. Naast haar loopt een meisje nog een kind. Het is...

De Nevelhorst Didam

04-01-2015 11:56
Jonker Ernst Mom beschuldigd van giftmenging, overspel en andere criminele zaken door Theo J. G. Goossen, Zevenaar 1Inleiding en vroege geschiedenis van enkele havezatenbewoners. In de eerste helft van de 14de eeuw kregen de landsheren steeds meer grondbezit. Dit kwam vooral door ontginning van stukken wildernis door "hoveneren", die zij weer in leen kregen. De oorsprong van onze havezaten lag...

Doodslag op Gerrit Boerboom

03-01-2015 16:36
  Doodslag op Gerrit Boerboom (1) (gepleegd in 1806 in de Greffelkamp) Door Theo J. G. Goossen Inleiding Recreatiemogelijkheden waren vroeger niet zo beperkt als men veelal denkt. De belangrijkste jaarlijkse gebeurtenissen was de kermis. De Didamse trok veel belangstelling. Geen enkele Didammer werkte op de drie kermisdagen. In veel cafés en herbergen was er volop gelegenheid om te...

Duivense excessen

03-01-2015 16:33
De Duivense Excessen door Theo J. G. Goossen Zevenaar Onder de Franse overheersing gelukt het de Commune Duiven zich de gemene gronden, d.w.z. de gemeenschappelijke weidegrond, daar toe te eigenen. Geërfden, bezitters van meer dan vier morgen land, toen nog slecht georganiseerd en waarschijnlijk niet zo zeker van eigen aanspraken, hebben daartegen nooit iets ondernomen. Duiven was tussen...

Geweld en Ronselarij en de Liemers

03-01-2015 16:13
Geweld en ronselarij in de Liemers door Theo Goossen Zevenaar.   De zwakke zijde van ons volksbestaan tussen 1715 en 1725 kwam tot uiting door de vervlakking van het geestelijke leven. Er ontstond onvoldaanheid over en ontevredenheid met de bestaande toestanden. De democratische beweging begon aan betekenis te winnen. Men wilde iets anders dan het langzamerhand versleten...

Gewelddadigheden op de Kollenburg

03-01-2015 16:07
  Gewelddadigheden in verband met “Het trekken van de tiend” (1) op De  Kollenburg. door Theo J. G. Goossen Inleiding Tot begin 1900 waren veel landbouwers verplicht om een deel van de opbrengst van het land, af te staan aan degene die het “tiendrecht” van het land bezat (“de tiendheffer”). Onder het tiendrecht werd officieel; verstaan: “Het recht, rustend op een land of huis krachtens...

Inbraak in de Liemers

03-01-2015 15:31
Inbraak in de Liemers door Theo Goossen 1 Vilders Inbraak, vandalisme, brandstichting, molestaties. De Liemers blijft er niet van verschoond. De krant en televisie melden het tegenwoordig keer op keer. De criminaliteit tiert welig. Wie echter veronderstelt, dat deze bandeloosheid een typisch karakteristiek voor de deze tijd is, mag diep nadenken over het gezegde “er is niets nieuws onder de...

Jonker Ernst van Dunnewold tot de Nevelhorst

03-01-2015 15:25
Jonker Ernst van Dunnewold tot De Nevelhorst door Th.J.G. Goossen 1 Havezathe “De Nevelhorst”te Didam. De Nevelhorst is ontstaan uit ontginning van de woeste gronden, de jongere cultuurgronden. Het kasteel of de havezathe is vermoedelijk begin 19de eeuw gesloopt De bouwplaats was vroeger gelegen op een hoge plek (horst) in het bos tussen de vochtige “Marsch”en het “Hooge Veld”. Het pand was...

Een aanranding in Ooy 1814

02-01-2015 22:14
Een aanranding te Ooy in juni 1814 door Theo Goossen 1 Een gebeurtenis op klaarlichte dag. Bij het gerecht in Zevenaar kwam Jan van Aalst, beroep landbouwer en voerman, aangifte doen. Hij was behoorlijk aangedaan over de schanddaad die zijn dochter was overkomen. Hij vertelde dat zijn dochter Hendrina, ongeveer 16 jaar oud, op 7 juni 1814 zonder zelf daarvoor aanleiding had gegeven, was aangerand...

Overvallen en geweldplegingen in Didam

02-01-2015 22:00
Overvallen en geweldplegingen in Didam door Theo J.G. Goossen, Zevenaar Inleiding De armoede bracht Didammers op het bedelaarspad. Het Liemerse verleden is rijk aan wonderlijke verhalen. Verhalen over smokkelaars, dronkaards, dieven, bedelaars, ronselaars en vechtersbazen. Vooral de gevreesde bendes uit Didam en Elten mochten zich al enkele eeuwen verheugen in de belangstelling voor vaak...

De Zwanepol te Zevenaar

09-09-2014 11:36
Een fataal geweerschot op de Zwanepol te Zevenaar in 1814 door Theo J. G. Goossen te Zevenaaar. 1 De Zwanepol. Een noodlottig ongeval wierp in de zomer van 1814 voor de tweede maal een rouwsluier over de havezathe de Zwanepol. De Zwanepol stond vroeger vlakbij de Kerkpoort en tegenover de havezathe Enghuizen (thans de Batcofabriek).Volgens de Kadastrale Atlas uit 1832 onder Sectie A  nr....

Overvallen op de Waldhof

17-01-2014 20:33
Didammers overvallen en beroven de Waldhof op het Spijk door Theo J.G. Goossen   Inleiding Eeuwenlang waren delen van Oost-Gelderland “Duits” gebied. In de strijd tussen de Gelderse en Kleefse graven en hertogen om het bezit van dit gebied (vanaf circa 1200), kwamen de eigendommen door elkaar te liggen. De Kleefse gebieden die in of tussen de Gelderse lagen, heetten “enclaves”. Toen in 1609...

Verstoorde zondagsrust Zevenaar

16-01-2012 20:47
Verstoorde zondagsrust in Zevenaar Theo J G Goossen, Zevenaar Onderofficier Wasmouth, die regelmatig in Zevenaar vertoefde om nieuwe rekruten voor het Pruisische leger te ronselen, zorgde zondag 24 april 1776 voor een volksopstand in Zevenaar. Deze volksopstand was veroorzaakt, door een wervingsofficier zich schuldig maakte aan ongeoorloofde praktijken. Een soldaat ingelijfd bij het Hollandse...