Volksgebruiken

halsaf en hees

24-02-2015 16:28

Bijgeloof

04-01-2015 12:32
Bijgeloof en grenzen van genezen. door Theo Goossen, Zevenaar Jacob Vallick’s boek over Tooveren (1598) is een theologische verhandeling over de juiste christelijke reactie op onheil en tegenslag. Het is geschreven in de vorm van een dialoog tussen Elizabeth aan de ene kant en haar buurvrouw Mechtilde en een pastoor aan de andere kant. Elizabeth wijt de ziekte van haar echtgenoot, haar koeien en...

Het Gilde en de Schutterij S1

03-01-2015 15:44
Buurtschap, gilde en schutterij. door Theo Goossen   Ieder dorp bestaat uit een aantal buurtschappen, waarvan het buurtschap de Sleeg voor Babberich een mooi voorbeeld is. De bewoners van een buurtschap waren oorspronkelijk volledig op elkaar aangewezen. Dit kwam vooral tot uiting in de  ongeschreven wet van wederzijdse rechten en plichten, die streng gehandhaafd werd. Zodra een...

Maria Bedevaart te Oud Zevenaar

03-01-2015 14:25
Maria bedevaart te Oud-Zevenaar door Th.J. G. Goossen Vanaf de veertiende eeuw was Oud-Zevenaar een bekende bedevaartplaats waar Maria werd vereerd. Na de Tachtigjarige Oorlog nam de betekenis af. In het begin van de twintigste eeuw herleefde de devotie maar verdween weer in de jaren zestig, om in mei en oktober in de 21ste eeuw als Marialof aandacht te krijgen. Volgens een legende zou het...

Over bijgeloof en zwarte kunst

02-01-2015 22:04
Over bijgeloof en zwarte kunst door Theo J G Goossen “Dwalinghe der Thooverijen, wat dat voor werk is “ Het bijgeloof en de zwarte kunst wordt onder de loep genomen. Het niet zinnelijk waarneembare mag zich tegenwoordig verheugen in een spirituele belangstelling. De middeleeuwse Liemersman koesterde hiervoor eveneens interesse, al was het meer voor hem een confrontatie met de dagelijkse...

Van alle Markten Thuis

02-01-2015 20:58
Van alle Markten Thuis door Theo Goossen te Zevenaar en Hans  Kooger te Arnhem Het ontstaan van markten(1), vooral in de steden, was sterk afhankelijk van goede water- en landwegen. De vestiging van een permanente markt in garnizoensplaatsen werd ook voorafgegaan en bevorderd door de handel in drank en spijs door marketentsters. Zoals gebeurde in Zwolle, Deventer, Nijmegen, Maastricht,...

Volksgebruiken in Ooij/Zevenaar

13-08-2014 20:40
Volksgebruiken in Ooij/Zevenaar door Theo Goossen te Zevenaar   Niet zelden wordt er over folklore in negatieve zin gesproken. Dan staat folklore gelijk met achterlijkheid. Het was indertijd de bekende schrijver Piet Bakker die het zo formuleerde: "Herrie brandstichting, bedelarij en dierenmishandeling". Ook wordt de term folklore wel onvriendelijk gebruikt als de schrijver - want...