Oorlogen

De gewelddadige bevrijding van soldaat Haefkens uit Didam

04-01-2015 12:00
De gewelddadige bevrijding van soldaat Haefkens uit Didam door Th. J. G. Goossen, Zevenaar De soldatenkoning Friederich Wilhelm (1712-1786) Friederich Wilhelm (Frederik II) volgde in 1740 zijn vader (Frederik I) op als koning in Pruisen. Dit land besloeg grofweg het gebied in Noord-Duitsland, lopend van Nederland tot aan Rusland. De nieuwe leider van de grote verzameling staten ontwikkelde zich...

De tiende mei 1940

04-01-2015 11:41
De tiende mei 1940 door Theo J. G. Goossen Voorafgaande gebeurtenissen. Toen na de Eerste Wereldoorlog ons leger werd gedemobiliseerd, bestond er reeds een achterstand in de bewapening. Ik zie ons leger nog over de Dorpsstraat in Babberich voorbij komen, dat wij als kleuters op de bewaarschool in 1937 met bewondering gade sloegen.. Mij staat het nog duidelijk voor de geest soldaten te voet,...

De Wehlse troebelen

04-01-2015 11:39
Oorlogstoestanden in Wehl door Theo Goossen, Zevenaar Inleiding Al in de middeleeuwen werden de grenzen van het kerspel (plattelands rechtdistrict) Wehl gevormd door weteringen (waterafscheidingen; groter dan een sloot) en wallen (langgerekte ophopingen van grond, gemetselde muur die iets omgeeft ter bescherming) begroeid met doornhagen. Het dorp zelf was ook nog eens versterkt met wallen en...

De Liemers in de Tachtigjarige Oorlog

03-01-2015 14:36
de Liemers in de Tachtigjarige Oorlog door Theo J.G.Goossen, Zevenaar De aanzet tot de Reformatie. Organisatie en verspreiding van het Calvinisme. Een gespannen situatie. Scheuring van de Nederlanden. Overvallen vanuit het fort Schenkenschans. De tien jaren. Oorlogsgebeurtenissen in en om de Liemers in de jaren 1598-1599. ’s Lants Boom: Schenkenschans vanaf 1600. Het buurland Kleef. De Vrede van...

Oorlog in de Liemers

02-01-2015 22:17
Oorlog in de Liemers De Post 1 mei 1940 Tegen het houden van de kermis te Babberich op het gewone terrein bij Hoogveld wordt door de militaire autoriteit bezwaar gemaakt, wegens de aanwezigheid aldaar van militaire werken. Naar aanleiding daarvan wordt besloten, de kermis te Babberich dit jaar te verplaatsen naar het terrein bij Gepkes aan de Waay. 21aug 1938 Korpswedstrijden 5de prijs...

Zevenjarige Oorlog

03-06-2014 20:22
De Zevenjarige Oorlog 1756-1763 Theo J.G. Goossen, Zevenaar Inleiding. Zegt u eens eerlijk: hebt u ooit van de Zevenjarige Oorlog gehoord en weet u welke landen tot de strijdende partijen hoorden? Nee? Geen schande!  Immers in onze vaderlandse geschiedenisboeken vindt men weinig vermeld over deze oorlog, kennelijk omdat onze Republiek der Nederlanden er niet actief aan deelnam. Deze...