Liemers

volkshuisvesting in de liemers

12-04-2015 16:33
   Volkshuisvesting in deLiemersDoor Theo Goossen Zevenaar Woontoestanden in de 19 eeuwDe woonomstandigheden derlagere klassen zijn in vroegere eeuwen nooit erg rooskleurig geweest. Maar inde 19e eeuw waren ze misschien wel slechter dan ooit tevoren.Het GeneeskundigStaatstoezicht heeft zich in deze problematiek aangetrokken. In juli 1870richtte de geneeskundige inspectie voor...

Beek in het begin van de 20ste eeuw

04-01-2015 12:35
Beek in het begin van de 20ste eeuw door meester Vermeulen. 1 De vuurkeerls in de Beekse Hei Reeds heb ik U een paar histories uit de Byvanck meegedeeld. Laat ik U nu eens een ge-schiedenis vertellen, zoals er zich volgens oude overleveringen in de vorige eeuwen bij tijd en wijle hebben afgespeeld in de voormalige Beekse Hei. Ik zeg met opzet voorma-lige; want de naam Beekse Hei zoekt U op de...

Blazers en Trompetters in de Liemers

04-01-2015 12:18
Blazers en Trompetters in de Liemers         door Hans Kooger te Arnhem en  Theo Goossen te Zevenaar Inleiding Middeleeuwse stadspijpers en legertrommelaars bewezen hun muzikale diensten aan burger en militair. Een trompetter in een leger was belangrijk. Met zijn scherpe signalen bracht hij bevelen over grote afstand over aan de diverse legeronderdelen. Daarnaast...

Buurtmaken in Didam anno 1771

04-01-2015 12:09
Hoe het “buurtmaken” in Didam anno 1771 uitliep op een drama. door J. B. Smit Inleiding. De “hoge heerlijkheid Didam” behoorde tot de bezittingen van de heren Van den Bergh In 1338 werd Frederik, heer Van den Bergh, door de bisschop van Utrecht beleend met het gericht en de heerlijkheid in het kerspel Didam. In 1456 kocht Willem van der Leck, heer Van den Bergh, het huis en slot met voorburcht...

De Ambtman Ridder Johan van den Loe

04-01-2015 12:04
Liemerse geschiedenis van het geslacht Van den Loe. door Theo J. G. Goossen, Zevenaar.   Inleiding Voordat Johan van den Loe burgman werd op het kasteel Zevenaar waren leden van het geslacht Smulling ambtman in de Liemers. Op het internet in een  artikel Heren van Smollingshuse, graafschap –middeleeuwen, staat: -Wilhelm Smullinck, 1350-1353, is de eerste Smullinck en stamvader van een...

Didamse bestaan in bos en hei

03-01-2015 16:41
Didamse bestaan in bos en hei door Theo J. G. Goossen De bosmarken. Eind 19de eeuw waren de gemeenten Didam en Wehl zeer bosrijk. Op oude topografische kaarten vindt men daarop in het oosten van de gemeente Didam één uitgestrekt boscomplex dat de huidige landgoederen het Jagershuis en Stillewald verbond. Het natuurlijke bos is in de loop van eeuwen sterk door de mens beïnvloed. Oorspronkelijk kon...

Dwangmolens in Zevenaar

03-01-2015 16:28
  Dwangmolens in Zevenaar. door Theo J G Goossen   Inleiding. In veel pachtcontracten en in andere stukken, waarin de tijdelijke gebruiksrechten van korenmolens ter sprake komen, komt men bij de omschrijving van het “windrecht” uitdrukkelijk tegen als “molendwang” en “maal- en scheploon”. De landsheer had vroeger het windrecht. Wanneer iemand een vergunning werd verleend om in ’s Heren...

Familiearchief de Neree tot Babberich

03-01-2015 16:21
Familiearchief de Nerée door Theo J. G. Goossen Uit de geschiedenis van het huis de Zwarte Leeuw Rapenburg 69 te Leiden. Dominee Richard Jean de Nerée was in 1579 geboren te Condé sur Noireau bij Caen in Normandië, een cetrum van de Hugenoten op het platteland Zijn grootvader Jacques de Nerée, uit Florence afkomstig, werd tijdens zijn studie te Parijs aangetrokken tot het calvinisme. Hij vertrok...

Gedachten aan Teun Cremer

03-01-2015 16:19
Gedachtenis aan Teun Cremer Spookvertellingen Op 13 januari 1992 is in Twello Teun Cremer overleden. Velen, die van elders hier zijn komen wonen, zal die naam weinig zeggen, maar in een, - naarmate de tijd vordert - steeds kleiner wordende kring van ouderen "autochtone" inwoners van onze gemeente zal dat anders zijn. Teun Cremer is afkomstig uit 't Loo, geboren op 1 juni 1908. Toen hij nog in 't...

Havezathe Hees en Halsaff

03-01-2015 15:52
De gebeurtenissen rond het huis Halsaf te Babberich en Huis Hees te Didam. door Theo J.G. Goossen. Havezathe Hees Vier generaties van het geslacht Heysgen hebben op de Hees gewoond. Na Cracht Heysgen, “stadtholder undt amtsverwalter”, kwamen achtereenvolgens nog Hendrik Gerhard en Johan Floris Heysgen. De laatste was Agnes Bartruyd Heysgen. Haar huwelijk met Thomas Walraven van Ypelaer, uit...

Kloosterpad te Babberich

03-01-2015 14:48
Het Kloosterpad in Babberich. door Theo Goossen   Inleiding. Het Kloosterpad is een buurtweg, dat bijna rechtuit loopt vanaf de kerk tot aan de Holthuizensestraat (Sleeg). Het onderhoud van het wegdek geschiedde vroeger door de aanwonenden. Menigeen had  aan deze buurtweg, tijdens het natte of winterse jaargetijden, veel wat uurtjes arbeid besteed. Regelmatig moest het pad geplaneerd...

Over bespreken en bestrijken in de Liemers

02-01-2015 22:06
Over bespreken en bestrijken in de Liemers Door Antoon W. Cremer. Inleiding. Antonius Wilhelmus Cremer werd geboren te Loo op 1 juni 1908 en overleed te Twello op 13 januari 1908. Hij interesseerde zich voor kleine gebeurtenissen ion het dorp en de omgeving. Hij hield dagboeken bij van feiten en verhalen die hij hoorde of meemaakte. Hij speurde in het verleden naar sagen en legenden uit zijn...

Recht van schaapsdrift en hoeden

02-01-2015 21:48
Recht van schaapsdrift en hoeden. Theo J G Goossen Zevenaar   Op de grote stille heide Dwaalt een herder eenzaam rond Wijl de witgewolde kudde Trouw bewaakt wordt door de hond En al dwalend ginds en her Denkt de herder: Och hoever Hoe ver is mijn heide, mijn heide Op de grote, stille heide (tekst Pieter Louwerse 1840-1908)   Idylles  plaatje uit lang vervlogen dagen, toen er in de...

Geweld en Ronselarij in de Liemers

02-01-2015 21:43
Geweld on Ronsalarij en de Liemers Door Theo J.G. Goossen Inleiding De zwakke zijde van ons volksbestaan tussen 1715 en 1795 kwam tot uiting door verzwakking van het geestelijke leven. Er ontstond onvoldaanheid over en ontevredenheid met de bestaande toestanden. De democratische beweging begon aan betekenis te winnen. Men wilde iets anders dan het langzamerhand versleten regentenregime. De...

Uit Babberichs verleden

02-01-2015 21:05
Uit Babberichs verleden Door Theo J. G. Goossen te Zevenaar 1 Adellijk bezit Inleiding Het schuttersgilde Sint Jan te Babberich trekt jaarlijks, op de eerste zondag in september, naar het kasteel. Op het kasteelplein van Halsaf wordt het gildevaandel plechtig aan de schutterij overgedragen. Deze traditie bestaat al heel lang. Voor de Babberichers is daarom Halsaf meer dan een gewoon adellijk...

Van der Renne op de Bijvank

02-01-2015 20:54
Van der Renne op de Bijvank Theo j. G. Goossen Geschiedenis van Van der Renne wonende op de Bijvank bij Babberich Het buiten de Bijvanck, een uitgebreid bezit behoorde in de jaren aan de Heer van der Renne, wonende te Elten in zeer oud huis gelegen links bij het binnenkomen. Hij had een zoon, die studeerde in Utrecht, waar ook mijn grootvader Richard en mijn Oom Jan de Nerée van Babberich hadden...

Geweerschot op de Zwanepol

29-11-2002 20:26
Een fataal geweerschot op de Zwanepol te Zevenaar in 1814 door Theo J. G. Goossen te Zevenaaar. 1 De Zwanepol. Een noodlottig ongeval wierp in de zomer van 1814 voor de tweede maal een rouwsluier over de havezathe de Zwanepol. De Zwanepol stond vroeger vlakbij de Kerkpoort en tegenover de havezathe Enghuizen (thans de Batcofabriek).Volgens de Kadastrale Atlas uit 1832 onder Sectie A  nr....