Religie

jacob vallick pastoor groessen en zijn nakomelingen

24-05-2016 16:08
                                    Jacob Vallick te...

Aerdt

04-01-2015 12:47
Anti-paapse houdingen in Herwen en Aerdt door Theo J. G. Goossen, Zevenaar   Kerkelijke indeling Omstreeks 800 ontvingen de Nederlanden de kerkelijke indeling, welke tot 1559 zou blijven bestaan. Onder het aartsbisdom Keulen ressorteerden de bisdommen Luik, Utrecht en Munster. De parochiegrenzen ontstonden eind 12de begin 13de eeuw. De Sint Jan de Doper-parochie te Herwen en de Sint...

Mariabedevaarten in het voormalige Hertogdom Kleef

03-01-2015 14:19
Mariabedevaarten in het voormalige Hertogdom Kleef en het ontstaan van de devotie te Kevelaer. Door Theo J.G. Goossen te Zevenaar. Inleiding Het katholicisme wringt zich de laatste jaren in allerlei bochten. Daartussen staat de bedevaart als onwrikbaar en ijzersterk geloofsmiddel. Het is jammer, dat in de Liemers de eeuwenoude katholieken gebruiken van processie en bedevaart naar Oud-Zevenaar...

Omgangen en Processies in de Achterhoek en de Liemers

02-01-2015 22:25
Omgangen en Processies in de Achterhoek en de Liemers Door Theo Goossen, Zevenaar Inleiding. Ten opzichte van de gewetensvrijheid komt Nederland de eer toe deze het eerste principieel te hebben erkend. Wij danken dat aan de grote stichter van de Nederlandse staat, Willem van Oranje. Maar zelfs hij is er niet in geslaagd om zijn ideaal te verwerkelijken van een staat, die ook de...