Artikel archief

pastoor vallick groessen en zijn nakomeli9ngen

13-06-2016 16:35
                                    Jacob Vallick te...

jacob vallick pastoor groessen en zijn nakomelingen

24-05-2016 16:08
                                    Jacob Vallick te...

kapelaan engels

26-08-2015 16:15
 Heer kapelaan Engels verdronk in de Breulydoor Th J. G. Goossen, ZevenaarVerdrinking Eeuwenlang was het gebruik,ja zelfs een plicht geweest om drenkelingen met de voeten in het water te latenliggen totdat er een gerechtelijk of een medisch onderzoek hadplaatsgevonden. Het spreekt vanzelf dat...

verdrinkingsdood kapelaan engels

26-08-2015 16:12
 Heer kapelaan Engels verdronk in de Breulydoor Th J. G. Goossen, ZevenaarVerdrinking Eeuwenlang was het gebruik,ja zelfs een plicht geweest om drenkelingen met de voeten in het water te latenliggen totdat er een gerechtelijk of een medisch onderzoek hadplaatsgevonden. Het spreekt vanzelf dat...

volkshuisvesting in de liemers

12-04-2015 16:33
   Volkshuisvesting in deLiemersDoor Theo Goossen Zevenaar Woontoestanden in de 19 eeuwDe woonomstandigheden derlagere klassen zijn in vroegere eeuwen nooit erg rooskleurig geweest. Maar inde 19e eeuw waren ze misschien wel slechter dan ooit tevoren.Het...

Tachtig criminele processen

30-03-2015 16:24
Tachtigcriminele processen te BerghDoor John Thoben, 's Heerenberg e.a.Het proces Johannes Voogrechtbank zich bezighoudt. In hetRijksarchief te Arnhem worden eenentachtig procesdossiers van het Rechterlijk Archief vanhet Landdrostambt Bergh (RALB) bewaard. Vooral de getuigenverhoren...

halsaf en hees

24-02-2015 16:28

voor galg en rad

31-01-2015 16:53
                       Voor galg en rad, over Johannes...

Aerdt

04-01-2015 12:47
Anti-paapse houdingen in Herwen en Aerdt door Theo J. G. Goossen, Zevenaar   Kerkelijke indeling Omstreeks 800 ontvingen de Nederlanden de kerkelijke indeling, welke tot 1559 zou blijven bestaan. Onder het aartsbisdom Keulen ressorteerden de bisdommen Luik, Utrecht en Munster. De...

Parochie Oud-Zevenaar

04-01-2015 12:45
Archief Parochie Oud-Zevenaar. Dat is gewis dat Zevenhaer is geweest een plaetz, alwaer groote ende vele miraculen geschiet sijn aen een belt der L Vrou alsoo dat van den liberalen offer der pelgrims die aldaer die H Plaets mennidfuldich quamen visiteren. Die sijdt ende suidt kerck is opgetimmert,...
Onderdelen 1 - 10 van 76
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>