Artikel archief

Armenzorg in het kerspel Groessen

04-01-2015 12:41
Armenzorg in de het kerspel Groessen door Theo Goossen Zevenaar   Inleiding Er zijn weinig gegevens overgeleverd over de geschiedenis van het verre verleden van het dorp Groessen. Ilgen Quellen (blz. 376) beschrijf dat in de gouw Leomerike volgens Tibus het Aartsdiakonaat Emmerich Groessen...

Beek in het begin van de 20ste eeuw

04-01-2015 12:35
Beek in het begin van de 20ste eeuw door meester Vermeulen. 1 De vuurkeerls in de Beekse Hei Reeds heb ik U een paar histories uit de Byvanck meegedeeld. Laat ik U nu eens een ge-schiedenis vertellen, zoals er zich volgens oude overleveringen in de vorige eeuwen bij tijd en wijle hebben afgespeeld...

Bijgeloof

04-01-2015 12:32
Bijgeloof en grenzen van genezen. door Theo Goossen, Zevenaar Jacob Vallick’s boek over Tooveren (1598) is een theologische verhandeling over de juiste christelijke reactie op onheil en tegenslag. Het is geschreven in de vorm van een dialoog tussen Elizabeth aan de ene kant en haar buurvrouw...

Bittere einde van Anna Catharina Nobelsberg

04-01-2015 12:29
Het bittere einde van Anna Catharina Nobelsberg door Theo J. G. Goossen  Zevenaar (Een schets gebaseerd op historiciteit en fictie) Ook in Zevenaar loopt het tegen het nieuwe jaar. Op Hengelder, een afgelegen hoek achter de stad, strompelt een vrouw voort. Ze draagt een versleten grijsgrauwe...

Blazers en Trompetters in de Liemers

04-01-2015 12:18
Blazers en Trompetters in de Liemers         door Hans Kooger te Arnhem en  Theo Goossen te Zevenaar Inleiding Middeleeuwse stadspijpers en legertrommelaars bewezen hun muzikale diensten aan burger en militair. Een trompetter in een leger was belangrijk. Met zijn...

Brand in de schaapskooi van rentmeester De Neree tot Babberich

04-01-2015 12:14
Brand in de schaapskooi van rentmeester De Nerée tot Babberich. door Theo J. G. Goossen. Inleiding “…alle ingesetenen worden so wel in deese stadt als ten platten lande hiermeede op naedrukkelijkste gewaerschouwt met het vuur voorsigtig om te gaan, en dat in gevalle hier of daer een ongeluck van...

Brand en dijkdoorbraken in Duiven

04-01-2015 12:11
Brand en dijkdoorbraken in Duiven, Groessen en Loo doorTheo Goossen, Zevenaar   Brand in Groessen in 1807. Vrijwel alle steden en dorpen zijn in hun historie geteisterd door grote branden. En dat is niet verwonderlijk, als men bedenkt, dat vele huizen in vroegere tijden waren opgetrokken uit...

Buurtmaken in Didam anno 1771

04-01-2015 12:09
Hoe het “buurtmaken” in Didam anno 1771 uitliep op een drama. door J. B. Smit Inleiding. De “hoge heerlijkheid Didam” behoorde tot de bezittingen van de heren Van den Bergh In 1338 werd Frederik, heer Van den Bergh, door de bisschop van Utrecht beleend met het gericht en de heerlijkheid in het...

De Ambtman Ridder Johan van den Loe

04-01-2015 12:04
Liemerse geschiedenis van het geslacht Van den Loe. door Theo J. G. Goossen, Zevenaar.   Inleiding Voordat Johan van den Loe burgman werd op het kasteel Zevenaar waren leden van het geslacht Smulling ambtman in de Liemers. Op het internet in een  artikel Heren van Smollingshuse,...

De gewelddadige bevrijding van soldaat Haefkens uit Didam

04-01-2015 12:00
De gewelddadige bevrijding van soldaat Haefkens uit Didam door Th. J. G. Goossen, Zevenaar De soldatenkoning Friederich Wilhelm (1712-1786) Friederich Wilhelm (Frederik II) volgde in 1740 zijn vader (Frederik I) op als koning in Pruisen. Dit land besloeg grofweg het gebied in Noord-Duitsland,...
Onderdelen 11 - 20 van 76
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>