Artikel archief

De Nevelhorst Didam

04-01-2015 11:56
Jonker Ernst Mom beschuldigd van giftmenging, overspel en andere criminele zaken door Theo J. G. Goossen, Zevenaar 1Inleiding en vroege geschiedenis van enkele havezatenbewoners. In de eerste helft van de 14de eeuw kregen de landsheren steeds meer grondbezit. Dit kwam vooral door ontginning van...

De St. Antonius- en St. Annavicarie Duiven

04-01-2015 11:44
De St. Antonius- en St. Annavicarie in de parochie Duiven door Theo J. G. Goossen, Zevenaar Inleiding Een klerikaal bestaan was sinds de middeleeuwen een toevlucht geworden voor de zonen voor wie op bezit of bedrijf van de vader geen emplooi was. Daarvoor moest naar stand en klasse een ander...

De tiende mei 1940

04-01-2015 11:41
De tiende mei 1940 door Theo J. G. Goossen Voorafgaande gebeurtenissen. Toen na de Eerste Wereldoorlog ons leger werd gedemobiliseerd, bestond er reeds een achterstand in de bewapening. Ik zie ons leger nog over de Dorpsstraat in Babberich voorbij komen, dat wij als kleuters op de bewaarschool in...

De Wehlse troebelen

04-01-2015 11:39
Oorlogstoestanden in Wehl door Theo Goossen, Zevenaar Inleiding Al in de middeleeuwen werden de grenzen van het kerspel (plattelands rechtdistrict) Wehl gevormd door weteringen (waterafscheidingen; groter dan een sloot) en wallen (langgerekte ophopingen van grond, gemetselde muur die iets omgeeft...

Didamse bestaan in bos en hei

03-01-2015 16:41
Didamse bestaan in bos en hei door Theo J. G. Goossen De bosmarken. Eind 19de eeuw waren de gemeenten Didam en Wehl zeer bosrijk. Op oude topografische kaarten vindt men daarop in het oosten van de gemeente Didam één uitgestrekt boscomplex dat de huidige landgoederen het Jagershuis en Stillewald...

Dijkdoorbraak Pannerden 31 januari 1926

03-01-2015 16:39
Dijkdoorbraak Pannerden 31 januari 1926 A.W. Cremer, Twello Een ooggetuige verslag van Teun Cremer Wij gingen ’s middags (zondag) 31 januari op de fiets naar Pannerden. Mijn vader en ik, Louwie Berendsen en Otten uit Groessen pus W. Peters (snijder) met Louwie en Adriaan. Pannerden was weer droog...

Doodslag op Gerrit Boerboom

03-01-2015 16:36
  Doodslag op Gerrit Boerboom (1) (gepleegd in 1806 in de Greffelkamp) Door Theo J. G. Goossen Inleiding Recreatiemogelijkheden waren vroeger niet zo beperkt als men veelal denkt. De belangrijkste jaarlijkse gebeurtenissen was de kermis. De Didamse trok veel belangstelling. Geen enkele...

Duivense excessen

03-01-2015 16:33
De Duivense Excessen door Theo J. G. Goossen Zevenaar Onder de Franse overheersing gelukt het de Commune Duiven zich de gemene gronden, d.w.z. de gemeenschappelijke weidegrond, daar toe te eigenen. Geërfden, bezitters van meer dan vier morgen land, toen nog slecht georganiseerd en...

Dwangmolens in Zevenaar

03-01-2015 16:28
  Dwangmolens in Zevenaar. door Theo J G Goossen   Inleiding. In veel pachtcontracten en in andere stukken, waarin de tijdelijke gebruiksrechten van korenmolens ter sprake komen, komt men bij de omschrijving van het “windrecht” uitdrukkelijk tegen als “molendwang” en “maal- en...

Excessen kerkelijk Didam

03-01-2015 16:25
Geweld Rooms-Katholieke Kerk Didam rond 1800 door Theo J. G. Goossen, Zevenaar   Aan het einde van de achttiende eeuw was Nederland nog een missieland. Tot 1795 had Huis Bergh het benoemingsrecht van de Didamse pastoor. Maar de Berghse graaf liet al tientallen jaren de benoeming...
Onderdelen 21 - 30 van 76
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>