Artikel archief

Sint Maarten, een populaire heilige in Achterhoek, Liemers en Noordrijn Westfalen

02-01-2015 21:37
Sint Maarten een populaire heilige in Achterhoek, Liemers & Noordrijn Westfalen door Theo Goossen te Zevenaar en Hans Kooger te Arnhem Over het leven van de bekende Martinus (1) van Tours zijn levensgeschiedenissen opgetekend door twee schrijvers. De eerste was Sulpicius...

School en schoolmeesters in Duiven, Groessen en Loo

02-01-2015 21:24
School en schoolmeesters in Duiven, Groessen en Loo Onderwijs een zaak van de Kerk.         door Theo J. G. Goossen. Het geven van onderwijs is eeuwenlang een zaak van de Kerk geweest. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat de grootste nadruk werd gelegd op de...

Gilden en schutterij in Duiven

02-01-2015 21:21
Gilde en Schutterij in Duiven Theo J. G. Goossen Zevenaar Oorsprong van de Schutterijen Over het ontstaan van de schutterijen wordt heel wat getheoretiseerd en de aanleiding tot oprichting ervan is ook lang niet altijd uit de archieven te achterhalen. Er zijn maar weinig geschreven bronnen uit het...

Buurschappen, gilden en schutterijen in Didam

02-01-2015 21:15
Buurschappen, gilden en schutterijen in  Didam. Door Theo J.G. Goossen, Zevenaar. Buurschappen en gilden. Van zeer oude oorsprong zijn de gilden in Didam. De gilden kunnen niet ouder zijn geweest dan de buurschappen in hun kwaliteit van schappen van buren. Onder de termen ”buurschap” worden al...

Stormen en wateroverlast in Duiven

02-01-2015 21:09
Stormen en wateroverlast in gemeente  Duiven. AD 1799 nr. 29 oprecht vrijdagse Bataafsche Courant   Het vijfde jaar der Bataafse Vrijheid. In onze Bat Courant van 22 februari l.l. plaatsen wij een bij ons ontvangen missive van het Loo in het Cleefsche nabij Arnhem gelegen, en waar wij...

Uit Babberichs verleden

02-01-2015 21:05
Uit Babberichs verleden Door Theo J. G. Goossen te Zevenaar 1 Adellijk bezit Inleiding Het schuttersgilde Sint Jan te Babberich trekt jaarlijks, op de eerste zondag in september, naar het kasteel. Op het kasteelplein van Halsaf wordt het gildevaandel plechtig aan de schutterij overgedragen. Deze...

Van alle Markten Thuis

02-01-2015 20:58
Van alle Markten Thuis door Theo Goossen te Zevenaar en Hans  Kooger te Arnhem Het ontstaan van markten(1), vooral in de steden, was sterk afhankelijk van goede water- en landwegen. De vestiging van een permanente markt in garnizoensplaatsen werd ook voorafgegaan en bevorderd door de...

Van der Renne op de Bijvank

02-01-2015 20:54
Van der Renne op de Bijvank Theo j. G. Goossen Geschiedenis van Van der Renne wonende op de Bijvank bij Babberich Het buiten de Bijvanck, een uitgebreid bezit behoorde in de jaren aan de Heer van der Renne, wonende te Elten in zeer oud huis gelegen links bij het binnenkomen. Hij had een zoon, die...

De Zwanepol te Zevenaar

09-09-2014 11:36
Een fataal geweerschot op de Zwanepol te Zevenaar in 1814 door Theo J. G. Goossen te Zevenaaar. 1 De Zwanepol. Een noodlottig ongeval wierp in de zomer van 1814 voor de tweede maal een rouwsluier over de havezathe de Zwanepol. De Zwanepol stond vroeger vlakbij de Kerkpoort en tegenover de...

Volksgebruiken in Ooij/Zevenaar

13-08-2014 20:40
Volksgebruiken in Ooij/Zevenaar door Theo Goossen te Zevenaar   Niet zelden wordt er over folklore in negatieve zin gesproken. Dan staat folklore gelijk met achterlijkheid. Het was indertijd de bekende schrijver Piet Bakker die het zo formuleerde: "Herrie brandstichting, bedelarij en...
Onderdelen 61 - 70 van 76
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>