Artikel archief

Onderwijs een zaak van de kerk

02-01-2015 22:21
Onderwijs een zaak van de kerk Het onderwijs is eeuwenlang een zaak van de kerk geweest. De kerspelen Duiven, Groessen en Loo zijn in het bezit geweest van een parochieschool. Als onderwijs een taak is van de kerk, ligt het voor de hand aan te nemen dat de grootste nadruk van het onderwijs wordt...

Oorlog in de Liemers

02-01-2015 22:17
Oorlog in de Liemers De Post 1 mei 1940 Tegen het houden van de kermis te Babberich op het gewone terrein bij Hoogveld wordt door de militaire autoriteit bezwaar gemaakt, wegens de aanwezigheid aldaar van militaire werken. Naar aanleiding daarvan wordt besloten, de kermis te Babberich dit jaar te...

Een aanranding in Ooy 1814

02-01-2015 22:14
Een aanranding te Ooy in juni 1814 door Theo Goossen 1 Een gebeurtenis op klaarlichte dag. Bij het gerecht in Zevenaar kwam Jan van Aalst, beroep landbouwer en voerman, aangifte doen. Hij was behoorlijk aangedaan over de schanddaad die zijn dochter was overkomen. Hij vertelde dat zijn dochter...

Orkanen, die ellende brachten

02-01-2015 22:08
De orkanen die ellende brachten door Theo Goossen Zevenaar Inleiding Ons vlakke, lage land trekt zelden profijt van de goede karaktereigenschappen van de weergoden. Alleen de lente en zomer staan de opperwezens deze door natuurkrachten opgespoten kleibult toe om zich te koesteren aan een...

Over bespreken en bestrijken in de Liemers

02-01-2015 22:06
Over bespreken en bestrijken in de Liemers Door Antoon W. Cremer. Inleiding. Antonius Wilhelmus Cremer werd geboren te Loo op 1 juni 1908 en overleed te Twello op 13 januari 1908. Hij interesseerde zich voor kleine gebeurtenissen ion het dorp en de omgeving. Hij hield dagboeken bij van feiten en...

Over bijgeloof en zwarte kunst

02-01-2015 22:04
Over bijgeloof en zwarte kunst door Theo J G Goossen “Dwalinghe der Thooverijen, wat dat voor werk is “ Het bijgeloof en de zwarte kunst wordt onder de loep genomen. Het niet zinnelijk waarneembare mag zich tegenwoordig verheugen in een spirituele belangstelling. De middeleeuwse Liemersman...

Overvallen en geweldplegingen in Didam

02-01-2015 22:00
Overvallen en geweldplegingen in Didam door Theo J.G. Goossen, Zevenaar Inleiding De armoede bracht Didammers op het bedelaarspad. Het Liemerse verleden is rijk aan wonderlijke verhalen. Verhalen over smokkelaars, dronkaards, dieven, bedelaars, ronselaars en vechtersbazen. Vooral de...

Processies in de Achterhoek en Liemers

02-01-2015 21:55
Processies in de Achterhoek en Liemers door Theo Goossen te Zevenaar en Hans Kooger te Arnhem. Het kerkelijk leven van rooms-katholieken speelt zich niet alleen thuis of in de kerken af, maar wat betreft het zuiden van Nederland ook daarbuiten. Nog veelvuldig trekken wegen. Bekend zijn tot in de...

Recht van schaapsdrift en hoeden

02-01-2015 21:48
Recht van schaapsdrift en hoeden. Theo J G Goossen Zevenaar   Op de grote stille heide Dwaalt een herder eenzaam rond Wijl de witgewolde kudde Trouw bewaakt wordt door de hond En al dwalend ginds en her Denkt de herder: Och hoever Hoe ver is mijn heide, mijn heide Op de grote, stille...

Geweld en Ronselarij in de Liemers

02-01-2015 21:43
Geweld on Ronsalarij en de Liemers Door Theo J.G. Goossen Inleiding De zwakke zijde van ons volksbestaan tussen 1715 en 1795 kwam tot uiting door verzwakking van het geestelijke leven. Er ontstond onvoldaanheid over en ontevredenheid met de bestaande toestanden. De democratische beweging begon...
Onderdelen 51 - 60 van 76
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>